Giảm giá!

5 PHÚT THUỘC BÀI (Gói 1 lớp)

768.000 

“5 Phút Thuộc Bài” giúp con học tập thông minh, chủ động trên suốt hành trình chinh phục tri thức.
Gói 1 lớp dành cho các phụ huynh muốn trải nghiệm thử sản phẩm để giúp phụ huynh có niềm tin rằng sản phẩm tốt và hữu ích thế nào.

Mô tả

Khóa học 5 Phút Thuộc Bài

NỘI DUNG KHÓA HỌC

GÓI 1 LỚP

9 đánh giá cho 5 PHÚT THUỘC BÀI (Gói 1 lớp)

 1. 1

 2. 1′ AND 6918=6918 AND ‘CHsh’=’CHsh

 3. (SELECT CONCAT(0x717a627171,(SELECT (ELT(7323=7323,1))),0x716b716b71))

 4. 1′ UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– EPkX

 5. 1′ UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,’qzbqq’||’dfbcKHhqrSDbJOIKhNKZYELjciyzXyJElZWpkzDb’||’qkqkq’,NULL,NULL– YEQM

 6. -6887′ UNION ALL SELECT NULL,NULL,’qzbqq’||’lukFCbunMN’||’qkqkq’,NULL,NULL,NULL– rEBu

 7. 1′ UNION ALL SELECT 14,14,14,14,’qzbqq’||’izEGAdgoTs’||’qkqkq’,14– hitf

 8. -4415′ UNION ALL SELECT 14,14,14#

 9. -8487′ UNION ALL SELECT 14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14#

 10. 1

 11. 1

 12. 1

 13. 1

 14. 1

 15. 1

 16. 1

 17. 1

 18. 1

 19. 1

 20. 1

 21. 1

 22. 1

 23. 1

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *