Giảm giá!

5 PHÚT THUỘC BÀI (Gói 1 lớp)

(39 đánh giá của khách hàng)

768.000 

“5 Phút Thuộc Bài” giúp con học tập thông minh, chủ động trên suốt hành trình chinh phục tri thức.
Gói 1 lớp dành cho các phụ huynh muốn trải nghiệm thử sản phẩm để giúp phụ huynh có niềm tin rằng sản phẩm tốt và hữu ích thế nào.

Mô tả

Khóa học 5 Phút Thuộc Bài

NỘI DUNG KHÓA HỌC

GÓI 1 LỚP

39 đánh giá cho 5 PHÚT THUỘC BÀI (Gói 1 lớp)

 1. 1

 2. 1′ AND 6918=6918 AND ‘CHsh’=’CHsh

 3. (SELECT CONCAT(0x717a627171,(SELECT (ELT(7323=7323,1))),0x716b716b71))

 4. 1′ UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– EPkX

 5. 1′ UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,’qzbqq’||’dfbcKHhqrSDbJOIKhNKZYELjciyzXyJElZWpkzDb’||’qkqkq’,NULL,NULL– YEQM

 6. -6887′ UNION ALL SELECT NULL,NULL,’qzbqq’||’lukFCbunMN’||’qkqkq’,NULL,NULL,NULL– rEBu

 7. 1′ UNION ALL SELECT 14,14,14,14,’qzbqq’||’izEGAdgoTs’||’qkqkq’,14– hitf

 8. -4415′ UNION ALL SELECT 14,14,14#

 9. -8487′ UNION ALL SELECT 14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14#

 10. 1

 11. 1

 12. 1

 13. 1

 14. 1

 15. 1

 16. 1

 17. 1

 18. 1

 19. 1

 20. 1

 21. 1

 22. 1

 23. 1

 24. sleepsype

  To determine if this strategy is applicable in ablating genes in hES cells, and if BAF250a is also essential for hES cell pluripotency or maintenance, we attempted to knock out human BAF250a gene using the NIH H9 ES cells Figure 1A and 1B, see Supplementary information, Data S1 for all the experimental details generic cialis cost

 25. 123456

  123456

 26. 123456 expr 888431458 + 826192958

  123456

 27. 123456$(expr 866056498 + 960923913)

  123456

 28. expr 922860660 + 986556548

  123456

 29. Khách

  123456

 30. 123456

  expr 996443935 + 935559336

 31. 123456

 32. ‘-var_dump(md5(459514713))-‘

  123456

 33. 123456’and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1556489523)))and’

  123456

 34. 123456/**/and+3=3

  123456

 35. (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  123456

 36. 123456’and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=’

  123456

 37. 123456′”\(

  123456

 38. 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  123456

 39. 123456’/**/and(select’1’from/**/pg_sleep(0))::text>’0

  123456

 40. 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay’0:0:0’/**/

  123456

 41. 123456’and(select+1)>0waitfor/**/delay’0:0:0

  123456

 42. 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(‘w’,0)

  123456

 43. 123456’/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(‘l’,0)=’l

  123456

 44. 123456

  123456/**/and+0=0

 45. 123456

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

 46. 123456

  123456’and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=’

 47. 123456

  123456″and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=”

 48. 123456

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

 49. 123456

  123456’/**/and(select’1’from/**/pg_sleep(0))::text>’0

 50. 123456

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay’0:0:0’/**/

 51. 123456

  123456’and(select+1)>0waitfor/**/delay’0:0:0

 52. 123456

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(‘r’,0)

 53. 123456

  123456’/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(‘g’,0)=’g

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *