Giảm giá!

Gia đình hiền tài

1.068.000 

 • Giúp cha mẹ sống cuộc sống giàu có
 • Giúp các con sống có ước mơ, mục đích, lý tưởng
 • Cha mẹ thấu hiểu con cái
 • Các con biết nghe lời, chăm ngoan học giỏi

Mô tả

 • Nhiều gia đình hiện nay đang mất kết nối giữa cha mẹ và con cái
 • Cha mẹ mất phương hướng nuôi dạy con
 • Các con vô định trước sự phát triển mạnh của công nghệ Internet

=> GIA ĐÌNH HIỀN TÀI sinh ra để giúp cha mẹ và các con

Chương trình này sẽ:

 • Giúp cha mẹ và các con đồng hành với nhau trên môi trường Internet
 • Cha mẹ được học tập để xây dựng cuộc sống giàu có từ Online
 • Các con có phương pháp học thông minh, nhẹ nhàng rèn luyện đạo đức, trí tuệ
 • Cả gia đình thấu hiểu, yêu thương, đoàn kết và hạnh phúc!

GIA ĐÌNH HIỀN TÀI

Cùng nhau HIẾN TÀI

HIẾN TÀI để HÁI TIỀN